Κοινωνία

Η ACTION PLUS υποστηρίζει επιχειρήσεις, φορείς και οργανώσεις να αναπτύξουν δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης, να σχεδιάσουν ή να αυξήσουν τον κοινωνικό τους αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητά τους σύμφωνα με το όραμα και την αποστολή τους.

 

Συγκεκριμένα, σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε δράσεις και υπηρεσίες που συμβάλλουν:

 • στην  ενδυνάμωση ομάδων
 • στην εκπαίδευση  ατόμων και ομάδων και τη κινητοποίηση για την επίτευξη των στόχων τους
 • στην δικτύωση και την συνεργασία
 • στην στοχευμένη ευαισθητοποίηση
 • στην ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων

 

Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνουμε σεμινάρια και παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες  για:

 • την ανάπτυξη capacity building,
 • την εξεύρεση οικονομικών πόρων/ χρηματοδοτήσεων,
 • την ηθική ανάπτυξη του εθελοντισμού,
 • την αποτελεσματική επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις,
 • την διαφάνεια και λογοδοσία και
 • την δικτύωση και συνεργασία.
Πρόγραμμα @ριστοτελιστές - το συνεργατικό corpus+ του Αριστοτέλη - Action Plus (action-plus.gr)