Πρόγραμμα Erasmus+ Νεολαία

H Action Plus  φέρνει νέους από όλη την Ευρώπη στην Αθήνα για εκπαίδευση σε θέματα απασχολησιμότητας

Τον Ιούλιο 2017 εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του πρώτου μας προγράμματος κινητικότητας νέων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Youth.  Τον Ιανουάριο 2018 θα φιλοξενήσουμε 42 άνεργους νέους και νέες από Αρμενία, Ουκρανία, Γεωργία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και φυσικά Ελλάδα. Οι εκπαιδευτές της Action Plus σε συνεργασία με ξένους ειδικούς έχουν σχεδιάσει ένα 9-ήμερο πρόγραμμα ενδυνάμωσης και ανάπτυξης ατομικών στόχων και δεξιοτήτων.