Σχετικά με εμάς

H Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ACTION PLUS προωθεί τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη μέσω της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα.

Τα κέρδη μας  χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη θέσεων απασχόλησης, τη διεύρυνση του φάσματος των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη δημιουργία θετικού κοινωνικού αντικτύπου.

Η δραστηριότητά μας εστιάζεται στους τομείς «πολιτισμός» και «κοινωνία» με όραμα:

α) να αναπτύξουμε δράσεις για την προώθηση του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας μας

β) να αναπτύξουμε πρωτοβουλίες και να υποστηρίξουμε υπάρχουσες, με στόχο μια κοινωνία ανοιχτή σε όλους και όλες

Στο πλαίσιο αυτό προσφέρουμε:

  • πολιτιστικές δραστηριότητες με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές (σχεδιασμός από επιστημονική ομάδα, συνεργασία με άριστα καταρτισμένους πιστοποιημένους ξεναγούς) με χαμηλό κόστος συμμετοχής και ειδική πολιτική για οικογένειες και ΑΜΕΑ
  • σεμινάρια, εκπαιδεύσεις
  • υποστήριξη ομάδων και φορέων για σχεδιασμό και ανάπτυξη προγραμμάτων και υπηρεσιών με θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και τον πολιτισμό
  • εξειδικευμένα προγράμματα
  • υπηρεσίες On demand που θα σχεδιάσουμε μαζί με κάθε ενδιαφερόμενο.

Η ΑCTION PLUS είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων με αρ. 0206Ε60000719901 και στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού με αρ.3820.