Σχετικά με εμάς

H Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ACTION PLUS λατρεύει την Αθήνα, και πιστεύει ακράδαντα ότι η ιστορία, η τέχνη και ο πολιτισμός ανοίγουν την σκέψη και ομορφαίνουν την ζωή.

Η δραστηριότητά μας εστιάζεται στους τομείς «πολιτισμός» και «κοινωνία» με όραμα:

α) να αναπτύξουμε δράσεις για την προώθηση του πολιτισμού

β) να συμβάλλουμε με τις γνώσεις και την εμπειρία της ομάδας μας, στην υποστήριξη φορέων και στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Στο πλαίσιο αυτό προσφέρουμε:

  • πολιτιστικές δραστηριότητες με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές (σχεδιασμός από επιστημονική ομάδα, συνεργασία με άριστα καταρτισμένους πιστοποιημένους ξεναγούς) με χαμηλό κόστος συμμετοχής και ειδική πολιτική για οικογένειες και άτομα με αναπηρίες
  • σεμινάρια, εκπαιδεύσεις
  • υποστήριξη  φορέων για σχεδιασμό και ανάπτυξη προγραμμάτων και υπηρεσιών με θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και τον πολιτισμό
  • εξειδικευμένα προγράμματα
  • υπηρεσίες On demand που θα σχεδιάσουμε μαζί με κάθε ενδιαφερόμενο.

Η ΑCTION PLUS είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων με αρ. 0206Ε60000719901 και στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού με αρ.3820.