Σχετικά με εμάς

H Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ACTION PLUS λατρεύει την Αθήνα, και πιστεύει ακράδαντα ότι η ιστορία, η τέχνη και ο πολιτισμός ανοίγουν την σκέψη και ομορφαίνουν την ζωή.

Τα κέρδη μας  χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη θέσεων εργασίας, την συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας και τη δημιουργία θετικού κοινωνικού αντικτύπου.

Η δραστηριότητά μας εστιάζεται στους τομείς «πολιτισμός» και «κοινωνία» με όραμα:

α) να αναπτύξουμε δράσεις για την προώθηση του πολιτισμού

β) να αναπτύξουμε πρωτοβουλίες και να υποστηρίξουμε υπάρχουσες, με στόχο μια κοινωνία ανοιχτή σε όλους και όλες

Στο πλαίσιο αυτό προσφέρουμε:

  • πολιτιστικές δραστηριότητες με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές (σχεδιασμός από επιστημονική ομάδα, συνεργασία με άριστα καταρτισμένους πιστοποιημένους ξεναγούς) με χαμηλό κόστος συμμετοχής και ειδική πολιτική για οικογένειες και άτομα με αναπηρίες
  • σεμινάρια, εκπαιδεύσεις
  • υποστήριξη ομάδων και φορέων για σχεδιασμό και ανάπτυξη προγραμμάτων και υπηρεσιών με θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και τον πολιτισμό
  • εξειδικευμένα προγράμματα
  • υπηρεσίες On demand που θα σχεδιάσουμε μαζί με κάθε ενδιαφερόμενο.

Η ΑCTION PLUS είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων με αρ. 0206Ε60000719901 και στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού με αρ.3820.