Με το Erasmus+ στην Αυστρία!

Η Action Plus  σε συνεργασία με  επτά ευρωπαικούς οργανισμούς προσέφερε μία καταπληκτική εβδομάδα στις αυστριακές Άλπεις από 8-15/2/2019 για τρεις νέες φοιτήτριες, όπου συμμετείχαν σε ένα διεθνές πρόγραμμα εκπαίδευσης με θέμα την ηγεσία και την ενδυνάμωση των νέων (FACE – Facilitation is Easy – project nr 2018-2-AT02-KA105-002172).

Τα κορίτσια γύρισαν πίσω ενθουσιασμένα από την εμπειρία, με νέες γνωριμίες από επτά χώρες της Ευρώπης, έτοιμες να εφαρμόσουν ό,τι έμαθαν στην καθημερινότητά τους που περιλαμβάνει εθελοντισμό και εργασία με παιδιά και νέους στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. To πρόγραμμα ERASMUS+ κάλυψε τις δαπάνες μετακίνησης, διαβίωσης και εκπαίδευσης. Η Action Plus  συνεισέφερε στον σχεδιασμό του προγράμματος, την οργάνωση και την υποστήριξη με δικούς της πόρους.