Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ενίσχυση Κοινωνικής Συμμετοχής»

Συμμετείχαμε, με μεγάλη μας χαρά, σε ομάδα εργασίας του εκπαιδευτικού προγράμματος Erasmus+ «Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ενίσχυση Κοινωνικής Συμμετοχής». Μιλήσαμε για την δημιουργία κινήτρων, την ιδιωτική & κοινωνική συμμετοχή και την αποτύπωση Κοινωνικού Αντίκτυπου ως εργαλείο για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις.

Σε συνεργασία με: Europe Direct Δήμος Αθηναίων,  Kreisau-Initiative e.V., European Commission, @YouthNet Hellas,  Solidarity Mission, ActionPlus ΚοινΣΕπ, National & Kapodistrian University of Athens Inter Alia