Διεθνές σεμινάριο Ενδυνάμωσης MKO: “Προκλήσεις και επιλογές σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον”

Το αυτοχρηματοδοτούμενο διεθνές σεμινάριο Ενδυνάμωσης MKO ασχολήθηκε με τα βασικά ερωτήματα που ταλανίζουν τους ελληνικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς:  Τι συμβαίνει όταν το περιβάλλον αλλάζει δραματικά; Με ποια εργαλεία ανταποκρινόμαστε στην αλλαγή; Πώς υπερασπιζόμαστε αξίες και οράματα στην προσπάθεια επιβίωσης; Πώς πείθουμε για την αξιοπιστία μας, τη διαφάνεια των διαδικασιών μας, την χρηστή διαχείριση των πόρων μας; Πώς οργανώνεται ο εθελοντισμός σε ορθές βάσεις; Πώς ανταποκρινόμαστε στα κριτήρια αξιολόγησης των χρηματοδοτών; Πώς συνδέεται η κοινωνική συνεταιριστική επιχειρηματικότητα με τις ΜΚΟ;

Που και Πότε;  Αθήνα, 25.5.2015

Διοργάνωση: Αction Plus, CEACSO – Centre for the Advancement of Civil Society Organisations (Βέλγιο)