Μουσείο Γουλανδρή Κηφισιά

Copyright: wikimedia commons. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας