Η-Κόρη-με-τον-πόλο-Μάρμαρο-Πεντέλης-Γύρω-στο-500-π.Χ.-Ακρ.-696